Над 87% от българите искат застраховка на кредитите си срещу безработица

Над 87% от клиентите в България желаят да застраховат потребителските си кредити срещу рискове като безработица, временна или постоянна нетрудоспособност и хоспитализация в резултат на злополука. Този процент е по-висок от средния за Централна и Източна Европа, където показателят е 80%.

Цялата публикация „Над 87% от българите искат застраховка на кредитите си срещу безработица“

Европейската схема за борба с младежката безработица не оправдава очакванията

Одит на Европейската сметна палата установява, че схемата на Европейския съюз (ЕС) „Младежка гаранция“, чиято цел е да подпомага млади хора без работа, квалификация или образование, е постигнала ограничен напредък, а резултатите от нейното прилагане не оправдават първоначалните очаквания.

Цялата публикация „Европейската схема за борба с младежката безработица не оправдава очакванията“

Младежката безработица е била 14,4% през 2015 г.

Тенденция към намаляване на младежката безработица се отчита в годишния доклад за младежта за 2015 г., одобрен от правителството в оставка на последното му заседание.

Цялата публикация „Младежката безработица е била 14,4% през 2015 г.“

Безработицата в България спада до най-ниско ниво от лятото на 2009 г. през ноември

Безработицата в България се е понижила до най-ниско ниво от 2009 г. през ноември, показват данните на европейската статистическа служба Евростат.

Цялата публикация „Безработицата в България спада до най-ниско ниво от лятото на 2009 г. през ноември“

Безработицата в България остава на ниво от 7,9% през ноември

През ноември равнището на регистрираната от Агенцията по заетостта безработица в България запазва нивото си от предходния месец – 7,9%.

Цялата публикация „Безработицата в България остава на ниво от 7,9% през ноември“