Нови програми за хора без работа над 1 година със заявка от 16 май в бюрата по труда

Повече от 80 милиона лева е осигурила  Агенцията по заетостта за участие в програмата „Обучение и заетост“ за безработни над 29 години.

Цялата публикация „Нови програми за хора без работа над 1 година със заявка от 16 май в бюрата по труда“

Пуснаха 8 млн. лв. за наемане на безработни

ОП „Развитие на човешките ресурси“ е с общ бюджет от 2,136 млрд. лв., като най-голям дял сред тях има финансирането за мерки на пазара на труда – за заетост по оперативната програма на ЕС са предвидени 1,266 млрд. лв. Социалното включване на уязвими групи от граждани ще бъде подпомогнато с 658 млн. лв. А 86 млн. лв. са планирани за подкрепа на мерки за институциите в сферите на условията на труд, социалното включване и равните възможности.

Цялата публикация „Пуснаха 8 млн. лв. за наемане на безработни“

Тръгва схемата „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години

Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни на възраст над 29 години. От 25 март в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества може да заяви своите потребности за наемането на работници по схемата.

Цялата публикация „Тръгва схемата „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години“

Напусналите работа – с 25 000 повече от започналите

Стряскащи данни за пазара на труда у нас. Напусналите работа през изминалата година са с 25 000 повече, отколкото започналите. Така само за година население на един малък български град се е оказал без препитание.

Цялата публикация „Напусналите работа – с 25 000 повече от започналите“