Броят на безработните младежи ще достигне 71 млн. души до 2017 г.

Безработицата сред младежите отново нараства, предупреди Международната организация на труда (МОТ).

Цялата публикация „Броят на безработните младежи ще достигне 71 млн. души до 2017 г.“

Нови програми за хора без работа над 1 година със заявка от 16 май в бюрата по труда

Повече от 80 милиона лева е осигурила  Агенцията по заетостта за участие в програмата „Обучение и заетост“ за безработни над 29 години.

Цялата публикация „Нови програми за хора без работа над 1 година със заявка от 16 май в бюрата по труда“

Пуснаха 8 млн. лв. за наемане на безработни

ОП „Развитие на човешките ресурси“ е с общ бюджет от 2,136 млрд. лв., като най-голям дял сред тях има финансирането за мерки на пазара на труда – за заетост по оперативната програма на ЕС са предвидени 1,266 млрд. лв. Социалното включване на уязвими групи от граждани ще бъде подпомогнато с 658 млн. лв. А 86 млн. лв. са планирани за подкрепа на мерки за институциите в сферите на условията на труд, социалното включване и равните възможности.

Цялата публикация „Пуснаха 8 млн. лв. за наемане на безработни“

Тръгва схемата „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години

Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни на възраст над 29 години. От 25 март в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества може да заяви своите потребности за наемането на работници по схемата.

Цялата публикация „Тръгва схемата „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години“

Напусналите работа – с 25 000 повече от започналите

Стряскащи данни за пазара на труда у нас. Напусналите работа през изминалата година са с 25 000 повече, отколкото започналите. Така само за година население на един малък български град се е оказал без препитание.

Цялата публикация „Напусналите работа – с 25 000 повече от започналите“