МОН ще променя приема и финансирането на висшите училища

Министерството на образованието и науката (МОН) ще промени методиката за прием в държавните висши училища. До 20 април правителството ще утвърди конкретните бройки за отделните университети и размера на субсидията по професионални направления.

Цялата публикация „МОН ще променя приема и финансирането на висшите училища“