Ще има нов закон за одита!

Регистрираните одитори ще получат право да разследват, да налагат санкции и да предприемат надзорни мерки. Това е записано в нов Закон за независимия финансов одит, предложен от правителството и одобрен на първо четене от депутатите.

Continue reading „Ще има нов закон за одита!“

Услугите по Закона за хазарта стават електронни

Административните услуги по Закона за хазарта и наредбите към него ще могат да се осигуряват по електронен път. Това предвиждат промени в Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, приета от правителството.

Continue reading „Услугите по Закона за хазарта стават електронни“

СЕРИОЗНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДДС СПОРЕД МИНИСТЪР ГОРАНОВ?

Министърът на финансите предложи „радикални промени“ в данъчното законодателство, предаде iNews,като основните реформи ще бъдат в Закона за данъка върху добавената стойност, който ще бъде изменен и допълнен.

Continue reading „СЕРИОЗНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДДС СПОРЕД МИНИСТЪР ГОРАНОВ?“

Нов закон за ипотечните кредити затяга правилата за оценка на потребителите

Изготвен от правителството нов Закон за кредитите за недвижими имоти ще затегне процедурите за оценка на кредитоспособността на потребителите.

Continue reading „Нов закон за ипотечните кредити затяга правилата за оценка на потребителите“

Взимаме по-лесно кредит за фирма, по-трудно за имот

Да взимаме по-лесно кредит за фирма и по-трудно за строителство или нов имот. Това са прогнозите от първия Барометър на банките в България.

Continue reading „Взимаме по-лесно кредит за фирма, по-трудно за имот“