Износът и потреблението дърпат икономиката на България напред

Българската икономика се разширява с 0,9 на сто на тримесечна база през последните три месеца на 2016 г., ускорявайки се от експанзията от 0,7 на сто през предходния период и съвпадайки с експресните данни на Националния статистически институт.

Цялата публикация „Износът и потреблението дърпат икономиката на България напред“

Външната търговия на България се забавя между януари и август

Между януари и август износът на България намалява с 1,9%, а вносът е понижава с 3,9% на годишна база, показват данните на Българската народна банка (БНБ) за външната търговия на страната през първите осем месеца на годината.

Цялата публикация „Външната търговия на България се забавя между януари и август“

Износът през 2015 г. е нараснал с 5.2 %

През 2015 г. износът на стоки от България е нараснал с 5.2 на сто и е бил за общо 45.5 млрд. лв. През декември общият износ възлиза на 3.574 млрд. лв. и се увеличава с 4.4% спрямо същия месец на предходната година, показват данните на НСИ.

Цялата публикация „Износът през 2015 г. е нараснал с 5.2 %“

На 10.08.2015 г. внедряваме в реална експлоатация Митническа информационна система за изнасяне

Агенция „Митници“ Ви уведомява, че на 10.08.2015 г. ще бъде внедрена в реална експлоатация Митническа информационна система за изнасяне – МИСИ. Работата със системата ще започне от 07.00 часа на 10.08.2015 г.

Цялата публикация „На 10.08.2015 г. внедряваме в реална експлоатация Митническа информационна система за изнасяне“

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ – ПЕРСПЕКТИВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

Увеличеният ни експорт се базира на хранителната индустрия

Гл. ас. д-р Таня Тодорова
Стопанска академия „Д. А. Ценов“
Катедра „Обща теория на икономиката“

Цялата публикация „ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ – ПЕРСПЕКТИВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ“