В следващите пет години над 50% от предприемачите ще открият нови работни места

Петдесет и пет процента от предприемачите в света очакват да разкрият поне едно работно място в следващите пет години. Това показва Глобалният доклад 2016/2017 на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM).

Цялата публикация „В следващите пет години над 50% от предприемачите ще открият нови работни места“

Частният сектор в САЩ добавя нови работни места с най-бавен темп от пет месеца

Частният сектор в САЩ продължава да наема нови служители през октомври с по-бавни темпове в сравнение с предходните месеци. Частните компании извън земеделието добавят 147 хил. работни места, сочат данните на компанията ADP (Automatic Data Processing) и Moody’s Analytics. Очакванията на икономистите бяха за 165 хил. новонаети служители.

Цялата публикация „Частният сектор в САЩ добавя нови работни места с най-бавен темп от пет месеца“

Чужденците, развиващи бизнес и открили работни места в България са с предимство

Министерството на външните работи публикува за обществено обсъждане предложения за промени в Закона за чужденците, които сериозно ще ограничат дългосрочния достъп на граждани на държави извън ЕС до страната.

Цялата публикация „Чужденците, развиващи бизнес и открили работни места в България са с предимство“

Инвеститорите най-после няма да подават документи, достъпни в публичните регистри

Инвеститорите се освобождават от задължението да представят документи, които вече са били внесени от тях в Българска агенция за инвестиции, нито ще представят документи в институциите, ако те са достъпни в публичните регистри. Това предвиждат промени Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, одобрени днес от правителството.

Цялата публикация „Инвеститорите най-после няма да подават документи, достъпни в публичните регистри“

ИТ и преработващата индустрия създават новите работни места у нас след кризата

За последните две години от средата на 2013 г. до средата на 2015 г. броят на заетите в България се увеличава със 71 хиляди. В пет от икономическите браншове за този период се добавят дори повече работни места (компенсирани от спад в други, свиващи се отрасли). За последните 12 месеца до средата на 2015 г. двигателите на новата заетост са преработващата индустрия, аутсорсингът и бизнес услугите, както и секторът на ИТ и комуникационните услуги – общо 41 хил. допълнителни работни места.

Цялата публикация „ИТ и преработващата индустрия създават новите работни места у нас след кризата“