Най-проблемната тема за българските общини продължава да е финансирането

Най-проблемната тема за българските общини продължава да е финансирането им. Това заяви Даниел Панов, председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините (НСОРБ) и кмет на Велико Търново, по време на общо събрание на НСОРБ.

Continue reading „Най-проблемната тема за българските общини продължава да е финансирането“

Фирми получават 95 млн. лв. за въвеждане на високи технологии

Иновативни проекти получават финансиране от над 95 млн. лв. по програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Continue reading „Фирми получават 95 млн. лв. за въвеждане на високи технологии“

Финансират над 2 600 малки компании при по-ниски обезпечения

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), Райфайзенбанк (България) ЕАД и Райфайзен Лизинг България ЕООД подписаха две споразумения в България по програма COSME на Европейската комисия, съобщиха от българската кредитна институция.

Continue reading „Финансират над 2 600 малки компании при по-ниски обезпечения“

Световната банка одобри 300 млн. евро заем за фонда за гарантиране на влоговете

Световната банка одобри в петък заем от 300 млн. евро за финансиране на Фонда за гарантиране на влогове в банките (ФГВБ), съобщи финансовата институция.

Continue reading „Световната банка одобри 300 млн. евро заем за фонда за гарантиране на влоговете“

750 млн. лв. от ЕС за евтини кредити

Все повече трябва да свикнем да работим с тъй наречените рециклирани европари. Това са средствата от Брюксел, които не се раздават безвъзмездно за изпълнение на проекти, а се предоставят като атрактивен финансов инструмент. Това обяви по време на форума за Югоизточна Европа на списание „Икономист“ в София вицепремиерът и министър по еврофондовете Томислав Дончев.

Continue reading „750 млн. лв. от ЕС за евтини кредити“